تماس با مادفتر مرکزی :


تهران، سيد خندان، خيابان خواجه عبدالله انصاری، خيابان شهيد عراقی، پلاك7
کد پستی : 1663815961
صندوق پستی : 19935598

تلفن : 83394000 21 98+
فکس : 22532390 21 98+
فروش : 83394124 21 98+

کارخانه اصفهان :


کیلومتر 5 جاده تهران-اصفهان، جنب پالایشگاه اصفهان

تلفن : 5-33801011 31 98+
فکس : 33801022 31 98+


کارخانه بندر عباس :


بندرعباس، اسکله شهید رجایی، درب ورودی خلیج فارس، شرکت پالایش نفت جی

تلفن : 33524843 76 98+ 
فكس : 2524772 76 98+
 


    
  Linkedin