اخبار و رویدادها

   [بازگشت]
آگهی مزایده عمومی شماره ۹۸۰۱۰ (فروش ساختمان اداری سه طبقه)
۶ / ۹ / ۱۳۹۸

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد يك باب ساختمان اداري سه طبقه واقع در تهران ، خيابان سئول ، نرسيده به تقاطع ياسمي ، ‌كوچه چهارم ، پلاك 1 را از طريق مزايده عمومي (به صورت يكجا) به فروش رساند .

- زمان دريافت اسناد: مورخ 06/09/98 لغایت 11/09/98 .

- زمان بازدید از ساختمان: مورخ 11/09/98 (بازديد پس از دريافت اسناد و با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد)

- آخرين مهلت تكميل اسناد و ارائه پيشنهاد مالي: حداكثر تا ساعت 14:00 مورخ 13/10/98 .

- نحوه پرداخت: 30% از مبلغ كل هنگام عقد قرارداد و الباقی مبلغ همزمان با انتقال سند قطعی و تحويل واحد آپارتمان ، از خريدار دريافت خواهد شد.

متقاضيان شركت در مزايده (اعم از حقيقي و حقوقي) مي بايست توانايي ارائه تضمين شركت در مزايده به شرح ذيل را دارا باشند:

- تضمين شركت در مزايده: يك فقره چك صيادي شركت (براي اشخاص حقوقي) و يا چك شخص (براي اشخاص حقيقي) برابر 000ر000ر000ر28 (بيست و هشت ميليارد) ريال ، بدون قيد و شرط فقط در وجه شركت پالايش نفت جي.

- محل دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت: تهران،سيدخندان،‌خيابان خواجه عبداله انصاري،خيابان شهيدعراقي،‌پلاك7 به شماره تماس: 83394122 ، ‌83394101 .

براي دريافت اسناد مزايده ، معرفي نامه و يا ارائه كارت ملي معتبر الزامي است .

jeyoil.com www. شركت پالايش نفت جي